Tag: SSNI-546

Bạn học ngọt nước và những buổi học riêng cực sung sướng

Bạn học ngọt nước và những buổi học riêng cực sung sướng. Quách Trọng nội lực nhỏ lại nhận được sự giúp đỡ của, lại còn tức giận bắn ra, cho nên uy lực của đòn này thật không thể tưởng tượng nổi, đủ sức làm vỡ nát vàn...