Tag: ADN-541

Nện chị tiền bối ngọt nước đầy thăng hoa sau giờ làm

Nện chị tiền bối ngọt nước đầy thăng hoa sau giờ làm. Khi thần Dương làm chủ bên ngoài và thần Âm làm chủ bên trong thì mọi thứ thật hài hòa và tự nhiên. Năng lượng âm dương bỗng nhiên hòa làm một rồi chia làm hai đườ...